he .:: Yoga - YIN YOGA TEACHER TRAINING LEVEL 1, 30hours, 17,18,19 Januari 2020, ADMIN ; 0821 1323 8648, Yin Sequencing, Yin Self Healing, Yin General Meridian, Myofascial Realease Intro. ::.
 
Back

YIN YOGA TEACHER TRAINING LEVEL 1, 30hours, 17,18,19 Januari 2020, ADMIN ; 0821 1323 8648, Yin Sequencing, Yin Self Healing, Yin General Meridian, Myofascial Realease Intro.

Posted by Admin : 2020-01-08 05:13:43

IYS JAKARTA, YIN YOGA TEACHER TRAINING LEVEL 1, 30hours, 17,18,19 Januari 2020 ADMIN ; 0821 1323 8648, Yin Sequencing, Yin Self Healing, Yin General Meridian, Myofascial Realease Intro